Mijntje van Beers

Training en coaching

Mijntje van Beers

Training & coaching

Zorgen over nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd

De Wet wijziging woonplaatsbeginsel jeugd is op 1 januari van kracht geworden. Nog niet alle jongeren met jeugdzorg die ‘administratief’ naar een andere gemeente moesten verhuizen, zijn verhuisd. Dat was wel de bedoeling. De inderhaast opgetuigde ‘1-november-maatregel’ biedt voorlopig soelaas, maar niet iedereen is er gerust op dat geen enkel kind tussen wal en schip zal vallen. ‘Regel eerst de zorg en kijk daarna wie de rekening moet betalen.’

Twijfels

Bij de invoering van de Jeugdwet in 2015 werd ook het zogeheten woonplaatsbeginsel jeugd van kracht. ‘Eigenlijk waren er van meet af aan twijfels over de toepasbaarheid van het woonplaatsbeginsel’, vertelt Truus Vernhout, die zich als projectleider bezighoudt met de invoering van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel jeugd. Dat doet ze vanuit het Ketenbureau i-Sociaal domein. Vanaf 1 januari geldt dat de gemeente waar het kind bij de start van de jeugdhulp in de basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven, financieel verantwoordelijk is voor de jeugdzorg voor deze jongere.

Lees meer

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/belang-kind-moet-leidend-zijn-bij-woonplaatsbeginsel-jeugd

Mijn gedachten

Vanaf 1 januari 2022 is het nieuwe woonplaatsbeginsel van kracht als er een beroep wordt gedaan op een voorziening vanuit de Jeugdwet. In de eerste weken na de invoering komen er al zorgen bovendrijven. Zo is nog niet voor alle jongeren duidelijk welke gemeente verantwoordelijk is of wordt voor het verstrekken van de voorzieningen. Binnenlands Bestuur kwam met een analyse.

Mijntje van Beers