Mijntje van Beers

Training en coaching

Mijntje van Beers

Training & coaching

VNG: Nieuwe eigen bijdrage Wmo te laag
Zoals de VNG het nu ziet worden met het wetsvoorstel de uitvoeringskosten voor gemeenten per 2026 hoger.
Wanneer hogere inkomens maximaal 275 euro per maand moeten betalen voor de Wmo, verwacht de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ‘een te gering (gedrags)effect’. Mensen in deze inkomensgroep zullen pas zelf ondersteuning of hulp regelen als het echt financieel voordelig is. Dat terwijl de herinvoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage er juist voor moet zorgen dat hoge en middeninkomens stoppen met de gesubsidieerde hulp vanuit de Wmo.

De VNG schrijft verheugd te zijn met het voorstel om per 2026 weer een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de Wmo in te voeren. Het huidige abonnementstarief heeft weliswaar ‘de schoonheid van de eenvoud’, maar kent een ‘te grote aanzuigende werking’ en kost gemeenten ieder jaar ‘veel teveel geld’.

Lees het volledige artikel hier

Mijn gedachten

Het abonnementstarief wordt afgeschaft. In het nieuwe voorstel is er een maximale eigen bijdrage van 275 euro per maand. Net als de VNG denk ik dat dit de problemen in de Wmo zeker niet gaat oplossen. De aanzuigende werking van het abonnementstarief de afgelopen jaren en het gemak en de zekerheid van de Wmo zullen volgens mij weinig teniet worden gedaan door dit tarief. De uitdaging is nog niet voorbij.

Mijntje van Beers