Mijntje van Beers

Training en coaching

Mijntje van Beers

Training & coaching

Rapport Signalen fraude in de zorg 2022

Het informatie knooppunt zorgfraude (IKZ) kwam onlangs met het Rapport Fraudesignalen in de zorg 2022.

In dit rapport staan een aantal zorgwekkende ontwikkelingen te lezen. Zo is er in de breedte in zorg en welzijn een probleem te zien in de professionaliteit en het niveau van de zorgverleners. Natuurlijk zijn er veel goede zorg- en hulpverleners, maar in dit rapport valt ook te zien dat vaak ongekwalificeerde medewerkers en stagiaires worden ingezet. Dit zorgt voor kwalitatief minder goede zorg en kan zelfs tot schadelijke situaties leiden.

Een ander belangrijk signaal is dat het aantal vermoedens van Wmo-fraude met maar liefst 14% is toegenomen. Binnen deze signalen is een groot aandeel het vermoeden van gerommel met een PGB. Meer declareren dan geleverd is of meer aanvragen dan nodig is, maar ook meldingen van omkoping en intimidatie kwamen vorig jaar binnen bij de IKZ.

Signalen vanuit de Jeugdwet gaan vooral over zorg in natura. Ook hier wordt een stijging gezien van meldingen bij het IKZ. Ook hier wordt gesignaleerd dat niet alle hulpverleners over de juiste kwalificatie beschikken.

Algemeen is er nog te stellen dat in het stelsel van zorg en welzijn steeds meer complexe organisatiestructuren zijn die controle van de activiteiten van zorgaanbieders moeilijker maken.

Lees het volledige rapport hier

Mijn gedachten

Jaarlijks brengt het IKZ een rapportage uit over signalen van zorgfraude. Ook dit jaar zien we verschillende problemen waar we ook in het sociale domein iets mee zullen moeten. Door zorg en ondersteuning integraal te bekijken en samen alert te zijn op signalen van onrechtmatigheden kunnen we hier beter grip op krijgen.

Mijntje van Beers