Mijntje van Beers

Training en coaching

Mijntje van Beers

Training & coaching

Duizenden kregen eerder hulp bij schulden

De inzet op vroegsignalering van schulden lijkt vruchten af te werpen. Nieuwe cijfers wijzen erop dat in 2021 minstens vijfduizend mensen eerder hulp van de gemeente hebben gekregen dankzij vroegsignalering.

Wettelijke plicht

Sinds 1 januari 2021 zijn gemeenten verplicht om actief op zoek te gaan naar inwoners die mogelijk met problematische schulden kampen. De regeling houdt in dat vier soorten schuldeisers, de zogenaamde vaste lasten partners (energieleveranciers, drinkwaterbedrijven, zorgverzekeraars en verhuurders) bij de gemeente melding maken van klanten die betalingsachterstanden hebben. De gemeente heeft vervolgens een wettelijke plicht om de betreffende inwoner een hulpaanbod te doen. Hoe dat wordt aangepakt, is aan de gemeente zelf.

250.000 signalen

Divosa, de vereniging voor gemeentelijk directeuren in het sociaal domein, monitort de uitvoering ervan. In de eerste drie kwartalen van dit jaar blijken minstens 250.000 signalen van betalingsachterstanden te zijn binnengekomen bij gemeenten. Het werkelijke aantal ligt hoger, omdat niet alle gemeenten gegevens aanleveren voor de monitor. De data zijn gebaseerd op 139 gemeenten die ruim de helft van de bevolking vertegenwoordigen. Iets meer dan de helft van alle signalen kwam vanuit zorgverzekeraars.

Lees verder

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/opbrengst-vroegsignalering-duizenden-kregen-eerder-hulp

Mijn gedachten

Sinds 1 januari 2021 is het gemakkelijker voor gemeentes om vroeg signalen van schulden te krijgen. Een inwoner die dreigt in schulden te raken kan zo proactief worden benaderd. Onderzoek van Divosa wijst uit dat er afgelopen jaar al 250.000 signalen van schulden in een vroeg stadium bij de gemeente zijn binnengekomen. Vroegsignalering werkt!

Mijntje van Beers