Mijntje van Beers

Training en coaching

Mijntje van Beers

Training & coaching

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kritisch over het toezicht op de Wmo.

Terugval in Wmo-toezicht

Het Wmo-toezicht is op veel aspecten niet goed genoeg of zelfs verslechterd. Veel gemeenten en hun toezichthouders stopten vorig jaar de toezichtbezoeken of stelden die uit door de coronamaatregelen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dringt er in het rapport ‘Wmo-toezicht 2020’ op aan om de aanbevelingen van bijna een jaar geleden alsnog op te pakken.

Zo lukt het veel gemeenten niet om voldoende proactief toezicht te houden. Bijvoorbeeld door onvoldoende geld of te weinig capaciteit. Ze houden alleen reactief toezicht, zoals na een melding. Toezichthouders kunnen vaker onafhankelijk oordelen en informatie verzamelen. Maar zij bepalen nog niet zelf het moment of de zwaarte van een interventie. Het aantal gemeenten dat met een plan of programma werkt is gelijk gebleven. Net als de openbaarmaking van rapporten en maatregelen.
Slechts in de helft van alle gemeenten stelt de Wmo-toezichthouder een jaarverslag op. Dit aantal is in 2020 nog verder gezakt in vergelijking met 2019.

Meer lezen:

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/12/13/terugval-in-wmo-toezicht

Mijn gedachten

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geeft aan dat het toezicht op de Wmo in veel gemeenten onvoldoende is. De IGJ stelt dat er te weinig sprake is van pro-actief toezicht en dat de gemeenten onvoldoende geld en tijd hebben om dit toezicht goed vorm te geven. Samenwerking moet een groot deel van de oplossing bieden.

Mijntje van Beers